Miejskie słoje z roślinami. Fot. E. Lach | Miejska zieleń zamiast reklam