Miejski słój z bluszczem z widokiem na PKiN. Fot. E. Lach | Miejska zieleń zamiast reklam