Rozpoczęcie jesiennego nasadzenia drzew. Od lewej H. Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy, M. Piwowarski, dyrektor ZZW, A. Gajewska, radna Warszawy | Więcej drzew w całej Warszawie