203_ul.Wiertnicza-Przyczółkowa_KONCEPCJA SZCZEGÓŁOWA_20180925_FIN-203_WIERTNICZA-PRZYCZOLKOWA 5-5 | Zmieńmy ulicę Wiertniczą i Przyczółkową (drugi etap konsultacji)