Więcej zieleni na podwórkach

Share

Trzy wewnątrzosiedlowe skwery zmienią się w żywe miejsca sąsiedzkich spotkań. Wytypowane zostały w konkursie „Podbijamy podwórka”. Nowe zielone place pojawią się przy ul. Korytnickiej, Okrzei i Rokosowskiej.

Mieszkańcy niezwykle cenią lokalną przestrzeń. Aktywnie angażują się w tworzenie pobliskich parków, zadrzewianie ulic a także uczestniczą w konsultacjach modernizacji skwerów zieleni. Właśnie dlatego uruchomiliśmy nowy, pilotażowy program odnawiania osiedlowych podwórek. Usuwamy betonowe place na rzecz większej ilości drzew, kwiatów, wygodnych ławek czy huśtawek dla dzieci. Kolejni warszawiacy będą mogli cieszyć się z miejsca sąsiedzkich spotkań, a najmłodsi mieszkańcy wyjdą na dwór, by w otoczeniu zieleni, pobawić się z rówieśnikami – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Celem projektu jest stworzenie przyjaznych, zielonych miejsc, które mają zachęcić do spędzania czasu na powietrzu i ożywić sąsiedzką znajomość. Konkursowe lokalizacje wskazywali sami mieszkańcy. Spośród wielu zgłoszeń wyłonione zostały trzy skwery – podwórko przy ul. Okrzei 29 na Pradze-Północ, przy ul. Rokosowskiej 1 na Ochocie oraz plac między ulicą Korytnicką i Dobrzyniecką na Pradze-Południe.

Komisja konkursowa zwróciła szczególną uwagę na propozycje osiedli oddalonych od parków bądź lasów. Obecnie zwycięskie place konsultowane są z zarządcami terenów i konserwatorem zabytków – mówi Sławomir Sendzielski, koordynator projektu z Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. – Nasze tegoroczne doświadczenie będziemy mogli wykorzystać przy renowacjach kolejnych podwórek – dodaje.

Mieszkańcy, którzy zgłosili adresy do konkursu, wezmą udział we wspólnym projektowaniu nowych placów. W październiku odbędą się pierwsze rozmowy ze specjalistami zajmującymi się tworzeniem przestrzeni publicznych i projektowaniem terenów zieleni. Finalne projekty powstaną do końca 2018 roku. W 2019 r. warszawiacy będą mogli korzystać z nowych placów. Program „Podbijamy podwórka” realizuje Zarząd Zieleni m.st. Warszawy we współpracy z Fundacją „Na miejscu”.

Zieleń ma duże znaczenie w codziennym życiu warszawiaków. Parki, lasy i zieleńce to ulubione miejsca mieszkańców do spędzania wolnego czasu, odpoczynku i rekreacji. Tysiące drzew zdobi miejskie ulice, a także te bardziej dzikie zakątki m.in. prawy brzeg Wisły czy unikatowe rezerwaty przyrody. Zielone tereny stolicy, które obecnie zajmują około 40% powierzchni miasta, są stale pielęgnowane i rozwijane. Od stycznia 2007 r. do czerwca 2018 r. miasto posadziło ponad 300 tysięcy drzew, a także wybudowanych zostało 16 nowych parków, w których mieszkańcy mogą oddawać się relaksowi i rozrywce, a także uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych czy sportowych.

Pokaż inne artykuły