201-Jana Pawła Koncepcja szczegolowa 6-6 RONDO 40LATKA-KOSZYKOWA | Zmieńmy aleję Jana Pawła II i ulicę Chałubińskiego (drugi etap konsultacji)