201-Jana Pawła Koncepcja szczegolowa 4-6 OGRODOWA-GRZYBOWSKA | Zmieńmy aleję Jana Pawła II i ulicę Chałubińskiego (drugi etap konsultacji)