Jaki skwer przy Karmelickiej?

Zielony skwer w rejonie ulic Karmelickiej, Anielewicza i Edelmana na wschodnim Muranowie to ważna przestrzeń wypoczynku i rekreacji dla okolicznych mieszkańców, przechodniów i turystów. Żeby skwer jeszcze lepiej pełnił tę funkcję, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zamierza przygotować koncepcję jego modernizacji. Zależy nam, żeby koncepcja uwzględniła jak najwięcej potrzeb mieszkańców, dlatego rozpoczynamy proces konsultacji społecznych.

Powiedz nam, co warto zachować na skwerze, a co trzeba zmienić.

Więcej krzewów i kwiatów? Wygodniejsze ławki? Lepsze oświetlenie?

Dzięki Twoim opiniom skwer wypięknieje i lepiej będzie służył mieszkańcom!

Na skwerze planowane jest również symboliczne upamiętnienie Polaków udzielających schronienia i pomocy Żydom w okresie II wojny światowej. Upamiętnienie pod nazwą „Ratującym Ocaleni” będzie wtapiać się w krajobraz i nie zmieni rekreacyjnego charakteru skweru. Zostanie ufundowane przez Fundację „Pamięć i Przyszłość”.

Wizualizacja upamiętnienia „Ratującym Ocaleni”. Źródło: Fundacja „Pamięć i Przyszłość”


Konsultacje społeczne trwają od 20 sierpnia do 7 października 2018


Jak można wziąć udział w konsultacjach:

 • Możesz odwiedzić punkt konsultacyjny, żeby powiedzieć nam o swoich potrzebach związanych ze skwerem. Czekamy na skwerze, obok siłowni plenerowej przy ul. Anielewicza:
  • 31 sierpnia (piątek), w godzinach 16:00-19:00
  • 8 września (sobota), w godzinach 10:30-13:30
 • Możesz pójść z nami na spacer historyczny po Muranowie. Zbiórka na skwerze, obok siłowni plenerowej przy ul. Anielewicza (przy punkcie konsultacyjnym):
  • 8 września (sobota), o godzinie 10:30
 • Zapraszamy na spotkania warsztatowe, na których wspólnie zastanowimy się nad potrzebnymi zmianami na skwerze i pomożemy projektantom w opracowaniu wstępnej koncepcji modernizacji skweru. Spotykamy się:
  • na warsztatach diagnostycznych – 12 września (środa), w godzinach 18:30-21:00 w Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Fredry przy ul. Miłej 7
  • na warsztatach projektowych – 16 września (niedziela), w godzinach 10:30-14:30 w Klubokawiarni Międzypokoleniowej przy ul. Anielewicza 3/5

Jeśli chcesz wziąć udział w warsztatach, napisz do nas na adres konsultacje@zzw.waw.pl. Pomoże nam to lepiej zaplanować spotkania.

 • Możesz również wypełnić krótką ankietę na temat skweru. Znajdziesz ją w:
  • Klubokawiarni Międzypokoleniowej przy ul. Anielewicza 3/5 od 28 sierpnia do 7 września
  • bibliotece przy ul. Anielewicza 2 od 20 sierpnia do 7 września

Na podstawie informacji przekazanych nam w trakcie konsultacji architekci przygotują wstępną koncepcję modernizacji skweru. Od 28 września będzie ją można obejrzeć na tej stronie oraz na tablicy informacyjnej obok siłowni plenerowej przy ul. Anielewicza.

 • Powiedz, co myślisz o wstępnej koncepcji:
  • 28 września (piątek), w godz. 16:00-19:00 – porozmawiaj z nami na skwerze (obok siłowni plenerowej)
  • do 7 października (niedziela) – napisz swoje uwagi na adres konsultacje@zzw.waw.pl
 • Poznaj ostateczną koncepcję modernizacji skweru:
  • 23 października (wtorek), w godz. 18:00-19:30 – otwarte spotkanie w klubokawiarni Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przy ul. Anielewicza 6

Przyjdź lub napisz. Twoja opinia się liczy!

Przekaż informację o konsultacjach rodzinie i znajomym.

Co się stanie dalej?

Na podstawie informacji przekazanych nam w trakcie konsultacji, architekci przygotują wstępną koncepcję modernizacji skweru. Pod koniec września przedstawimy ją w punkcie konsultacyjnym na skwerze i będziemy zbierać do niej uwagi. Wystawa ostatecznej koncepcji i otwarte spotkanie na podsumowanie konsultacji odbędą się w październiku.

 


Jednostka odpowiedzialna: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy.

Pokaż inne artykuły