Kompostownik w parku Praskim, fot. R. Motyl | Kompostowniki w warszawskich parkach