Ogłoszenie wyników głosowania już 12 lipca!

W najbliższy czwartek, 12 lipca (bulwar gen. Pattona przy schodach obok Muzeum Sztuki Nowoczesnej) zapraszamy na ogłoszenie wyników piątej edycji budżetu partycypacyjnego. Początek wydarzenia o godz. 18.00.

 – Kiedy 5 lat temu inaugurowaliśmy pierwszą edycję stołecznego budżetu partycypacyjnego, nie przewidywałam, że wokół tego przedsięwzięcia stworzy się tak ogromna społeczność. Ponad 4 tysiące autorów pomysłów, setki tysięcy głosujących. Chciałabym wszystkim zaangażowanym w ten proces podziękować i zaprosić w najbliższy czwartek na ogłoszenie wyników kolejnej edycji budżetu. Niech ten dzień będzie świętem warszawskiej partycypacji – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy.

Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy: zgłaszając projekty, dyskutując o nich, a potem oddając na nie swój głos. W piątej edycji warszawiacy mieli do rozdysponowania ponad 64 mln zł. Mieszkańcy zgłosili 2433 pomysły, z czego do etapu głosowania zostało zakwalifikowanych 1628 dotyczących 18 dzielnic Warszawy.

Finałem budżetu partycypacyjnego było głosowanie, w którym wzięło udział ok. 90 tysięcy mieszkańców (dokładne dane zostaną podane w najbliższy czwartek). Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane w 2019 roku. Środki finansowe potrzebne na realizację projektów będą pochodziły z budżetów dzielnicowych. Nie są to więc dodatkowe środki, to część budżetu dzielnicy przeznaczona do rozdysponowania bezpośrednio przez mieszkańców.

 Transmisja wydarzenia on-line na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl. Wydarzenie będzie tłumaczone na język migowy.

Listy zwycięskich pomysłów zostanie opublikowana 12 lipca ok. godz. 20.00 na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl w zakładce wyniki → na rok 2019.

W jaki sposób zostały wyłonione pomysły do realizacji?

Podstawowym kryterium była liczba zdobytych głosów. Na tej podstawie została utworzona lista rankingowa. Drugim kryterium był koszt realizacji danego pomysłu. Projekty, które zdobyły najwięcej głosów i zmieszczą się w ogólnej kwocie przeznaczonej na realizację pomysłów w danej dzielnicy lub obszarze, zostaną rekomendowane do realizacji. Jeśli któryś z pomysłów mieszkańców zajął wysoką pozycję pod względem liczby zdobytych głosów, ale koszt jego realizacji jest wyższy niż pozostała kwota w danym obszarze, do realizacji został rekomendowany kolejny pomysł z listy, który spełnił te warunki, aż do wyczerpania puli środków w danym obszarze. Mógł to być nawet szósty czy siódmy pomysł z listy rankingowej – ważne, żeby wystarczyło pieniędzy na jego realizację. Ponadto, aby pomysł mógł zostać rekomendowany do realizacji musiało na niego zagłosować co najmniej 10% osób, które oddały głos w danym obszarze, ale nie mniej niż 30 osób. Liczyły się wyłącznie głosy ważne.

Ostateczną listę zadań przeznaczonych do realizacji zatwierdzi Rada m.st. Warszawy uchwalając budżet stolicy na rok 2019. Realizacja wybranych przez mieszkańców pomysłów w ramach piątej edycji budżetu partycypacyjnego rozpocznie się w 2019 r.

Pokaż inne artykuły