Staw w Parku Kazimierzowskim i jego dzicy mieszkańcy

Warszawscy ogrodnicy systematycznie dbają o tereny zieleni na Powiśla. Elementem tej opieki jest troska o płazy zagrożone wyginięciem. Siedliska ropuch i traszek znajdują się w stawach m.in. w parku Rydza-Śmigłego i Kazimierzowskim. W celu ich ochrony prowadzone są prace nad zbiornikami wodnymi.

Bardzo nam zależy na efektywnym działaniu na rzecz warszawskich terenów zieleni – podkreśla Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy i dodaje – Ochrona środowiska, w tak dużej metropolii, jak Warszawa, to duże wyzwanie. Troska o najmniejszych mieszkańców miejskich parków, takich jak płazy czy ptaki, wymaga szczególnej uwagi. Stąd znaczne środki, które przeznaczamy na projekty ekologiczne, mające na celu zachowanie bogactwa fauny i flory.

Zbiornik wodny przy ul. Książęcej jest wybetonowany, obmurowany i wypełniany sztucznie wodą. Mimo panujących tu trudnych warunków ropucha zielona (Bufotes viridis) oraz traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) przypodobały sobie tę część Powiśla. Ropuchę zieloną można także spotkać w parku Kazimierzowskim. Oba powyższe gatunki płazów są zagrożone wyginięciem w Warszawie. Zbiornik przy ul. Oboźnej jeszcze do niedawna był zasilany w wodę jedynie deszczówką. Dzięki interwencji warszawskich ogrodników z Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, objęte ochroną płazy mogą się spokojnie rozmnażać. Ich wodne siedlisko w parku Kazimierzowskim zostało uszczelnione. Planowane są także kolejne prace, które pozwolą zmniejszyć koszty jego eksploatacji i poprawić jego funkcjonalność ekosystemową.

To projekt, który pozwala utrzymać szczególnie cenną populację śródmiejskich płazów – mówi Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy – Troska o warszawską zieleń to przede wszystkim rozwój zrównoważony, czyli m.in. naturalizacja. Ważne jest zachowanie dziedzictwa, którym dysponuje stolica. Jednym z nich są rzadko spotykane zwierzęta, które upodobały sobie m.in. nasze parkowe akweny. Chcemy chronić ten element dzikiej przyrody – dodaje.

Park im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego to jedno z głównych miejsc, w których można spotkać ropuchy zielone i traszki zwyczajne. Oprócz tego warszawiacy mogą je zobaczyć np. w oczkach w fosie przy Cytadeli, Ogrodzie Saskim, Parku Rydza-Śmigłego, a także w Kanale Piaseczyńskim. Opiekunowie terenów z Zarządu Zieleni m.st. Warszawy stale dostosowują swoje prace do cyklu życia płazów.

Zieleń jest jedną z największych wartości Warszawy. Stanowi ona około 40% powierzchni stolicy. W Warszawie mamy 27 kompleksów lasów miejskich, 85 parków oraz dziesiątki zieleńców. Wśród nich mamy także unikatowe siedliska, w tym obszary NATURA 2000 i rezerwaty przyrody. Dodatkowo to miejsca, w których warszawiacy chętnie spędzają czas wolny. Mieszkańcy mają tam możliwość relaksu, rekreacji, a także uczestnictwa w imprezach rozrywkowych i edukacyjnych.

Pokaż inne artykuły