Bioblitz, czyli krótkotrwałe badanie biologiczne na Kopcu Powstania Warszawskiego

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przyrodą, szczególnie tą warszawską, na wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się w dniach 15-17.06.2018 r. na Kopcu Powstania Warszawskiego i w jego najbliższym otoczeniu.

Będzie to tzw. „bioblitz”, czyli krótkotrwałe badanie biologiczne danego miejsca, z udziałem naukowców i społeczeństwa. W ramach bioblitz grupy złożone z naukowców, przyrodników-amatorów, wolontariuszy przeprowadzają intensywne badania terenowe w ciągu krótkiego czasu. Jednym z celów bioblitz jest zwiększenie publicznego zaangażowania i zainteresowania tematyką ochrony przyrody, różnorodności biologicznej.

Zapraszamy do udziału w bioblitz, podczas którego można będzie poznawać i inwentaryzować przyrodę Kopca Powstania Warszawskiego i jego okolic wraz z naukowcami związanymi m.in. z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Wybierzemy się w teren wiele razy, z ornitologiem, chiropterologiem, teriologiem, entomologami, mykologiem, lichenologiem i botanikiem. Będzie można poznać metody badań, dużo się nauczyć i pomóc w inwentaryzacji przyrodniczej.

Wyjścia w teren ze specjalistami będą się rozpoczynały przy początku schodów prowadzących na Kopiec, od strony ul Bartyckiej. Każdy spacer potrwa kilka godzin, ale można się odłączyć wcześniej.

  • Spacery z ornitologiem (badaczem ptaków) – piątek i niedziela o 5.00 rano oraz w piątek o 19.00.
  • Spacer w poszukiwaniu owadów – zapylaczy i ich siedlisk  – piątek o 10.00.
  • Spacer z botanikiem i fitosocjologiem – piątek o 12.00, sobota o 10.00.
  • Spacery z chiropterologiem (badaczem nietoperzy) – piątek i sobota o 21:00. Warto zabrać latarki.
  • Spacery z teriologiem (badaczem ssaków) i entomologiem (badaczem owadów) – sobota i niedziela o 10.00, 12.00 i 14.00.
  • Spacer z lichenologiem w poszukiwaniu porostów – sobota o 9.00.
  • Spacer z mykologiem (a tak naprawdę mykolożką, badaczką grzybów ) – sobota o 10.00.

Terminy spacerów z pozostałymi specjalistami podamy wkrótce.

Bioblitz, organizowany przez Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków (STOP), jest częścią konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenu przyszłego parku na Kopcu Powstania Warszawskiego. Konsultacje prowadzi Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, który zarządza tym terenem.


Jednostka odpowiedzialna: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy.
Pokaż inne artykuły