Struktura organizacyjna

Monika Gołębiewska-Kozakiewicz
Dyrektorka Zarządu Zieleni

Dyrektorce podlegają bezpośrednio:

 • Dział Komunikacji Społecznej (DKS)
 • Dział Edukacji (DE)
 • Dział Organizacji Wewnętrznej (DOW)
 • Dział Spraw Pracowniczych (DSP)
 • Dział Zamówień Publicznych (DZP)
 • Dział Radców Prawnych (DRP)
 • Dział Zarządzania Nieruchomościami (DZN)
 • Dział Kontroli (DKN)
 • Dział Budżetu Obywatelskiego (DBO)
 • Zespół ds. windykacji (ZWI)
 • Stanowisko ds. bhp (SBHP)
 • Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Kamila Nowocin
Zastępczyni Dyrektorki ds. Utrzymania Terenów Zieleni

Zastępczyni Dyrektorki podlegają bezpośrednio:

 • Działy Rejonów Ogrodniczych (DRO 1-8)
 • Dział Wisła (DW)
 • Dział Koordynacji Ogrodniczej (DKO)
 • Dział Opiniowania Dokumentacji Projektowej (DOD)
 • Dział Rozwoju Wód (DRW)
Olga Rosłoń-Skalińska
Zastępczyni Dyrektorki ds. Inwestycji i Rozwoju

Zastępczyni Dyrektorki podlegają bezpośrednio:

 • Dział Rozwoju Zieleni (DRZ)
 • Dział Nadzoru Budowlanego (DNB)
 • Dział Wsparcia Projektów (DWP)
 • Zespół ds. Funduszy (ZFU)
 • Zespół ds. Programowych (ZPR)
Barbara Dudzik – Szelągowska
Zastępczyni Dyrektorki ds. Ekonomiczno – Administracyjnych

Zastępczyni Dyrektorki podlegają bezpośrednio:

 • Dział Organizacji Budżetu (DOB)
 • Dział Administrowania Majątkiem (DAM)
 • Dział Administracyjno – Gospodarczy (DAG)
Jolanta Witkowska
Główna Księgowa

Głównej Księgowej podlega bezpośrednio:

 • Dział Finansowo – Księgowy (DFK)
Pokaż inne artykuły