Z_463 BPBK S.A. Rembarz | Powstanie ogród w centrum miasta – znamy projektanta aorty warszawskiej