Park w Warszawie otrzymał imię Tadeusza Mazowieckiego

Share

Park położony pomiędzy ulicami Myśliwiecką i Jazdów otrzymał imię parku Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego premiera III Rzeczypospolitej, honorowego obywatela Warszawy, jednego z najbardziej szanowanych Polaków.

 Niecałe dwa miesiące po podjęciu decyzji przez warszawskich radnych, w obecności byłego Prezydenta Bronisława Komorowskiego, przedstawicieli parlamentu, władz samorządowych oraz rodziny i przyjaciół premiera odbyła się uroczystość nadania śródmiejskiemu parkowi imienia Tadeusza Mazowieckiego. W trakcie wydarzenia Anna Nehrebecka-Byczewska, przewodnicząca Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego w Radzie Warszawy odczytała treść preambuły do Konstytucji RP, której współautorem jest Tadeusz Mazowiecki. Uroczystość zakończyła się posadzeniem dębu upamiętniającego postać pierwszego premiera III RP.

Tadeusz MazowieckiSkarpa WarszawskaparkiRada Warszawy,Śródmieście

Tadeusz MazowieckiSkarpa WarszawskaparkiRada Warszawy,Śródmieście

 Co możemy przekazać następnym pokoleniom o pierwszym premierze wolnej i demokratycznej Rzeczpospolitej? Poszukiwał wspólnych wartości, nie wykluczał, współtworzył standardy nowoczesnego, demokratycznego życia publicznego. Przedkładał je nad racje partyjne. Był nieugięty, a nawet uparty co do zasady, ale umiał to połączyć z elastycznością w taktyce. Wziął pełną odpowiedzialność za trudne reformy gospodarcze zmieniające ustrój – powiedziała podczas uroczystości Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy i dodała – Tadeusz Mazowiecki to człowiek dialogu, dyskusji a nawet sporu, ale starał się by te różnice doprowadziły do nawet kruchego ale porozumienia i za to jesteśmy mu wdzięczni.

Teraz to niezwykle piękne i spokojne miejsce oraz posadzony dziś dąb będą nam przypominać postać Tadeusza Mazowieckiego i jego dokonania, a miejsce któremu będzie patronował choćby z racji swego położenia jest predestynowane do tego, by stać się oazą spokoju nie tylko dla urzędujących w pobliżu polityków – mówi Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy.

 Tablica upamiętniająca premiera

Przypomnijmy, 19 grudnia 2017 r. na budynku przy ul. Lewickiej 13/15 na Mokotowie władze miasta oraz parlamentarzyści odsłonili dwie tablice upamiętniające wybitnych polityków wolnej Polski – Tadeusza Mazowieckiego i Krzysztofa Skubiszewskiego. Inicjatorką powstania tablic i zawieszenia ich na budynku przy ul. Lewickiej, w którym mieszkali politycy, była warszawska radna Anna Nehrebecka-Byczewska. Przewodnicząca Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego w Radzie Warszawy jest również inicjatorką nadania nazwy parkowi imienia Tadeusza Mazowieckiego.

Mazowiecki Tadeusz –  jedna z największych legend polskiej polityki

Pierwszy premier niekomunistycznego rządu w latach 1989-1991. Honorowy obywatel m.st. Warszawy. Urodził się 18 czerwca 1927 r. w Płocku. Publicysta, działacz społeczny i polityk. 

W latach 1949-1955 działał w stowarzyszeniu PAX. W 1958 r. założył miesięcznik „Więź” i został jego redaktorem naczelnym. W latach 1961-1972 był posłem na Sejm PRL III, IV i V kadencji z ramienia katolickiej grupy Znak. Interpelował w sprawie wydarzeń marcowych 1968. Po wydarzeniach grudnia 1970 r. występował o powołanie komisji w celu ustalenia winnych rozlewu krwi. Pozbawiony możliwości kandydowania na urząd poselski, w 1976 r. związał się ściśle z ruchem opozycyjnym. W sierpniu 1980 r. stanął na czele Komisji Ekspertów MKS, której zadaniem było wsparcie strajkujących w Gdańsku robotników w rokowaniach z władzą. 

Od 1981 r. był redaktorem naczelnym „Tygodnika Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego został aresztowany, a następnie internowany w Strzebielinku, potem Jaworzu i w Darłówku; zwolniono go

jako jednego z ostatnich 23 XII 1982 r.  Tadeusz Mazowiecki był jednym z głównych negocjatorów podczas obrad Okrągłego Stołu. Na prośbę Lecha Wałęsy zgodził się zostać premierem pierwszego niekomunistycznego rządu III Rzeczpospolitej. Współtworzył konstytucję wolnej Polski. Przewodniczył Unii Wolności. W latach 1991-2001, przez trzy kolejne kadencje (I-III), sprawował mandat posła na Sejm jako członek Unii Demokratycznej a następnie Unii Wolności. Był jednym ze współzałożycieli Partii Demokratycznej i wchodził w skład jej rady politycznej. 

W latach 1992-1995 T. Mazowiecki był Specjalnym Sprawozdawcą Komisji Praw Człowieka ONZ ds. b. Jugosławii. Złożył swój mandat w proteście przeciwko bezczynności wspólnoty międzynarodowej wobec naruszeń praw człowieka, zwłaszcza ludobójstwa w Srebrenicy. 

Otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetów w Lowanium, Genui, Giessen, Poitiers i Exeter, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a także Uniwersytetu w Tuzli.

Został uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in. Orderem Orła Białego, Złotym Orderem Herbu Bośni, Orderem Legii Honorowej, Krzyżem Średnim z Gwiazdą Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej, oraz wyróżniony Nagrodą Srebrenica i nagrodą Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Od 2009 r. honorowy obywatel stolicy. Zmarł 28 października 2013 r. w Warszawie.

Zdjęcia z uroczystości nadania imienia parkowi imienia Tadeusza Mazowieckiego znajdują się tutaj.

Pokaż inne artykuły