Imprezy w parkach? Tylko według zasad

 

  Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ogłosił pierwsze konkursy dla organizatorów imprez plenerowych w parkach, którymi się opiekuje. Dzięki nowemu, systemowemu podejściu do tej kwestii, uda się wprowadzić wyższe standardy korzystania z terenów zieleni w naszym mieście.

Na początek Pole Mokotowskie i park Agrykola

Pisząc warunki konkursu związanego z organizacją wydarzeń w parkach położono nacisk na ochronę roślin, zwierząt, a także realizację oczekiwań mieszkańców.

Zasady określone dla Pola Mokotowskiego uwzględniają postulaty wypracowane w toku konsultacji społecznych dla tego parku. Zgodnie z nimi imprezy będą mogły być tam organizowane tylko od czerwca do września nie więcej niż dwa razy w miesiącu, i nie przekraczać sześciu ww. dozwolonym okresie.

W przypadku Agrykoli, odbywające się imprezy nie są dla mieszkańców uciążliwe, tych terminów jest zdecydowanie więcej.

W parku Agrykola w 2018r. będzie można zorganizować imprezy plenerowe w następujących terminach:

  • 5 – 6 maja, 12 – 13 maja,
  • 2 – 3 czerwca, 9 – 10 czerwca, 16 – 17 czerwca,
  • 7 – 8 lipca, 14 – 15 lipca, 21 – 22 lipca, 28 – 29 lipca,
  • 4 – 5 sierpnia, 11 – 12 sierpnia, 18 – 19 sierpnia, 25 – 26 sierpnia,
  • 8 – 9 września, 15 – 16 września, 22 – 23 września, 29 – 30 września.

Terminy składnia ofert

Na oferty w przypadku Agrykoli Zarząd Zieleni czeka do 22 marca 2018 r. do godz. 10.00, w przypadku Pola Mokotowskiego do 5 kwietnia 2018 r. do godz. 10.00. Następny konkurs, który zostanie uruchomimy już wkrótce, obejmie zasady dla parku Rydza-Śmigłego.

 Obowiązki organizatora imprezy

To czego miasto wymaga od potencjalnych organizatorów, to jak najmniejsza ingerencja w znajdującą się w parkach zieleń. Główne warunki to przede wszystkim umieszczanie infrastruktury niezbędnej do organizacji imprezy, takiej jak scena czy namioty, w pierwszej kolejności na nawierzchniach utwardzonych. Na trawnikach instalacje mogą być umieszczane wyłącznie na specjalnie do tego przystosowanych podłogach. Od organizatorów Zarząd Zieleni m.st. Warszawy będzie m.in. wymagać oddzielnego zabezpieczenia, jeżeli to konieczne, znajdujących się na terenie imprezy rabat kwiatowych. Proponowane zapisy w umowach ograniczają wjazd samochodów na trawniki i alejki parkowe.

W warunkach konkursu istnieje zastrzeżenie, że ewentualne elementy reklamowe mogą być umieszczone wyłącznie wewnątrz sceny czy też namiotów. Niewskazane jest też korzystanie z dużych balonów i urządzeń dmuchanych oraz generowanie nadmiernego hałasu. Mile widziane będą wydarzenia o charakterze pikników, wydarzeń społecznych, kulturalnych, teatralnych, imprezy o charakterze rodzinnym.

Zarówno w przypadku parku Agrykola, jak i Pola Mokotowskiego, ZZW chce, żeby imprezy organizowane były w miejscach najlepiej do tego przystosowanych. Teren przeznaczony do wydzierżawienia w parku Agrykola znajduje się na głównym tarasie u podnóża schodów wiodących do Zamku Ujazdowskiego, posiada nawierzchnię wyłożoną płytami chodnikowymi i kostką granitową z wkomponowanymi trawnikami, dwoma fontannami i czterema rabatami kwiatowymi, oraz teren w al. Hopfera.

 Na Polu Mokotowskim jest to np. obszar ostatnio przyłączony do parku (po bazie MPO) oraz w rejonie byłego pubu Merlin.

Kryteria brane pod uwagę w ocenie zgłoszeń są następujące: proponowany program i charakter imprezy, przygotowanie i realizacja imprezy, czy doświadczenie w organizacji imprez i eventów. Oferty oceniać będą m.in. przedstawiciele Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, dzielnic, a także strony społecznej – mieszkańców.

Więcej informacji o konkursach na stronie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

 Park Agrykola to zabytkowy teren położony u stóp Zamku Ujazdowskiego i wzdłuż przylegającej do Łazienek Królewskich ulicy Agrykola. Wraz z zamkiem i Kanałem Piaseczyńskim wchodzi w skład zaprojektowanego w 1731 roku założenia urbanistycznego zwanego Osią Stanisławowską. Na osi Zamku powstał kanał łączący park z Wisłą. Po 1780 roku zasadzono aleję kasztanową, która jest przedłużeniem alei z Łazienek Królewskich.

 Pole Mokotowskie to duży kompleks parkowy znajdujący się na terenie trzech dzielnic: Mokotowa, Ochoty i Śródmieścia, w obrębie ulic Żwirki i Wigury, Rostafińskich, Rokitnickiej, Batorego oraz al. Niepodległości. Przed II wojną światową, ponad 200-hektarowy obszar Pola Mokotowskiego pełnił m.in. funkcję lotniska, ogrodów działkowych i toru wyścigów konnych (przeniesionych potem na Służewiec). Obecny park zaprojektowany przez Stanisława Bolka, urządzany był w latach 70. i 80. XX wieku. W 2016 r. odbyły się wieloetapowe konsultacje społeczne „Jakie Pole Mokotowskie” dotyczące zagospodarowania parku z uwzględnieniem różnorodnej aktywności użytkowników. Opracowane wyniki konsultacji społecznych opublikowano w formie obszernego raportu „Master Plan Pole Mokotowskie – koncepcja rozwoju”.

Pokaż inne artykuły