IMG_4565 | Konferencja Naukowa pt. „Ochrona różnorodności biologicznej w miastach” Warszawa, 16-17 marca 2018 r.