Zielone ulice. Podsumowanie pierwszego etapu konsultacji.

Już wiemy, jakie są Wasze potrzeby związane z zielenią na ulicach:
Mokotowa: Gintrowskiego (d. Rzymowskiego), Madalińskiego, Puławskiej, al. Wilanowskiej
Śródmieścia: Chałubińskiego, Marszałkowskiej (wraz z pl. Bankowym, pl. Zbawiciela, pl. Unii Lubelskiej), Jana Pawła II
Ursynowa: Puławskiej
Ochoty: Chałubińskiego, Raszyńskiej
Pragi Południe: Ostrobramskiej
Woli: Jana Pawła II, Towarowej
Wawra: Wału Miedzeszyńskiego
Wilanowa: Branickiego, Hlonda, Wiertniczej, Przyczółkowej, al. Rzeczpospolitej, al. Wilanowskiej.

   

                     

 

Dziękujemy za wszystkie uwagi oraz za aktywny udział w pierwszym etapie konsultacji! Dzięki Wam powstała długa lista potrzeb. Teraz nasi projektanci i projektantki będą starali się uwzględnić je w pracach nad koncepcją zazieleniania ulic.

Oto, co od Was usłyszeliśmy (w kolejności od najczęstszych głosów):

Zieleń
dosadzenie zieleni (uzupełnienie drzew, krzewów, bylin) wzdłuż ulic
stworzenie stref buforowych z zieleni pomiędzy ulicą a chodnikiem (i budynkami mieszkalnymi); szczególnie zwracano uwagę na odcięcia od torowisk tramwajowych, oddzielenie pasów ruchu
stworzenie nowych skwerów oraz terenów zieleni
zagospodarowanie zielenią istniejących, ale mało atrakcyjnych skwerów, starych trawników
zielone torowiska tramwajowe
ochrona istniejącej bioróżnorodności (nie niszczyć charakteru otoczenia)
wymiana chorych drzew i zieleni na zdrowe
urozmaicenie nasadzeń, wprowadzenie roślin zimozielonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych
donice z zielenią (drzewa, krzewy, kwiaty) w miejscach, gdzie nie jest możliwe zasadzenie (np. przy wiatach przystankowych)
montowanie osłon dla drzew (ochrona przed uszkodzeniami)
dobór roślin do walki ze smogiem
ogrody wertykalne
donice z drzewami – likwidacja i posadzenie drzew w ziemi
budki dla ptaków, poidełka, ule
stworzenie miniparku
usuniecie drzew utrudniających komunikację (chodnik) lub zeschniętych
nasadzenia wysokich roślin jako ochrona trawników przed wjeżdżającymi samochodami
„nowe trzy drzewa za każde miejsce parkingowe”

Mała architektura
instalacja koszy na śmieci odpowiednich dla otoczenia, ewentualnie z daszkami
instalacja ławek odpowiednich dla otoczenia
oświetlenie – wymiana, zainstalowanie nowego lub uzupełnienie istniejącego
słupki – nasadzenie w ich miejsce żywopłotów lub krzewów
place rekreacyjne, odpoczynku dla dorosłych
meble na skwerach, w miejscach nadających się do odpoczynku – zaplanować/wymienić
fontanny i oczka wodne
instalacja koszy na śmieci do recyklingu
instalacja koszy na psie odchody
instalacja ławek lub przysiadaków dostosowanych dla osób starszych i z niepełnosprawnościami
punkty z workami dla psów
instalacje artystyczne – stworzenie dla nich miejsc
piesuary
postawienie słupków jako blokady przed parkowaniem samochodów
wymiana istniejących nieestetycznych koszy
zieleń zamiast słupków
miękka nawierzchnia w miejscach rekreacyjnych
utwardzenie miejsc, w których stoją ławki
instalacje artystyczne – odbudowanie tęczy na pl. Zbawiciela
mniej plastiku (jeśli już, to z recyklingu)

Ciągi komunikacyjne
naprawa, wymiana lub zbudowanie nowego chodnika
ścieżka rowerowa – nowa; naprawa lub przedłużenie starych ścieżek rowerowych
odgrodzenie ścieżek rowerowych od pieszych
zwężenie ulicy
dodawanie przejść dla pieszych
utworzenie lub przebudowa parkingu wzdłuż ulicy
likwidacja płotków oddzielających pasy jezdni
zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych dla pieszych i rowerów przed parkowaniem samochodów
likwidacja sygnalizacji świetlnej lub zmiana jej ustawienia
wyznaczenie przejazdów rowerowych przy wszystkich przejściach dla pieszych
nowe wejścia do parków – zaprojektować/ zmienić z uwzględnieniem rowerów
poszerzenie Marszałkowskiej do trzech pasów
oświetlenie ścieżek rowerowo-pieszych
zbudowanie nowych pasów do skrętu
ścieżki gruntowe dla biegaczy i rowerów
nowe ścieżki spacerowo-rowerowe, nowe piesze alejki
remont lub budowa nowych parkingów
wyremontowanie przejścia dla pieszych
przeniesienie istniejących lub stworzenie nowych przystanków
ujednolicenie chodników
kontrapasy rowerowe
więcej tramwajów, by ruch samochodowy się zmniejszał
stworzenie kolejnej sygnalizacji świetlnej
zmiany kładek nad ulicami (likwidacja, budowa)
kładki nad ciekami wodnymi
likwidacja parkingu i utworzenie w jego miejsce parku lub terenu zieleni (m.in. na pl. Bankowym)
zamknięcie wylotów ulic lokalnych lub zrównanie ich do poziomu chodników
miejsce na jazdę na rolkach i hulajnogach
dzikie parkingi zamienić na tereny zieleni
zamknięcie Marszałkowskiej dla ruchu samochodowego (z wyłączeniem lokalnego i komunikacji miejskiej) i zrobienie deptaka
poszerzenie przystanków komunikacji

Inne
stworzenie odpowiednich dla otoczenia miejsc na rowery
miejsca pamięci – uporządkowanie, uatrakcyjnienie lub stworzenie
więcej punktów wypożyczania rowerów
parklety
zamiana asfaltu, kostki i innych twardych nawierzchni na zieleń
tereny dla psów
toalety publiczne
przysłonięcie zielenią nieatrakcyjnych budynków (np. kiosków, garaży) i ogrodzeń (siatek)
obsadzenie wałów ziemnych zielenią
ogrody deszczowe i kanały odwadniające
place zabaw dla dzieci
skatepark
likwidacja płotków tramwajowych
stojaki na książki – miejsce pozostawienia, wymiany i poczytania książek
miejsce do pikniku (do siedzenia na trawie)
stacja napraw rowerów
miejsca spotkań dla młodzieży
projekt nowego centrum lokalnego
modernizacja rowów retencyjnych
ogrody społecznościowe
uporządkowanie cieków wodnych
instalacja ekranu akustycznego
zazielenić Marszałkowską, nie zwężając jej.

Jeśli chcesz poznać podsumowanie dla Bemowa, Bielan, Żoliborza sprawdź w podsumowaniu opublikowanym tutaj >>>

Projekty koncepcji zielonego otoczenia opublikujemy wiosną. Będziemy o nich rozmawiali podczas drugiego etapu konsultacji.

Gotowe koncepcje zagospodarowania ulic i raport z konsultacji opublikujemy – zależnie od dzielnicy – w maju lub czerwcu 2018. Na podstawie koncepcji przygotowane zostaną projekty wykonawcze nasadzeń. Pierwsze drzewa posadzimy jeszcze w 2018 roku, projekty wymagające większych przekształceń będziemy realizować stopniowo w kolejnych sezonach.

Więcej informacji: #zieloneulice

Pokaż inne artykuły