Park Żeromskiego Ekspertyza drzewa nr 37-48 | Wymiana drzew w Parku im. Stefana Żeromskiego