Jak zmieni się park Pole Mokotowskie?

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy wspólnie z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosił właśnie jednoetapowy konkurs realizacyjny na rewitalizację tego parku. Zadaniem uczestników jest wykonanie koncepcji całościowej Pola Mokotowskiego składającej się z koncepcji układu przestrzennego, rozkładu funkcji i obiektów kubaturowych, a także projektu zieleni, w powiązaniu z terenami otaczającymi. Dodatkowo projekt powinien uwzględniać szczegółową koncepcję obszarów węzłowych, a także obiektów kubaturowych i małej architektury, a także zawierać propozycje rozwiązań w zakresie obsługi komunikacyjnej – pieszej, rowerowej i kołowej – tego obszaru.

Przedstawiona koncepcja powinna „twórczo odnosić się” do opracowania „Jakie Pole Mokotowskie? Master Plan – Koncepcja Rozwoju / Warsztaty charrette”.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać należy w formie pisemnej do piątku, 16 lutego, do godz. 15.00 w siedzibie OW SARP przy ul. Foksal 2.

Nagrodą główną w konkursie jest 60 000 złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej.

Prace oceniać będzie 14-osobowy sąd konkursowy w składzie:

·         Krzysztof Domaradzki, architekt, sędzia konkursowy SARP, przewodniczący

·         Rafał Mroczkowski, architekt, sędzia konkursowy SARP, sędzia referent

·         Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy;

·         Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy;

·         Katarzyna Łęgiewicz, burmistrz dzielnicy Ochota m.st. Warszawy;

·         Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy;

·         Paweł Lisicki, wicedyrektor Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy, Miejski Architekt Krajobrazu;

·         Piotr Sawicki, architekt, wicedyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy;

·         Konrad Kucza-Kuczyński, architekt, profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej sędzia z ramienia Politechniki Warszawskiej, sędzia konkursowy SARP,

·         Maria Środoń, socjolog, przedstawicielka strony społecznej – Stowarzyszenie „Ochocianie”;

·         Jacek Krych, architekt, sędzia konkursowy SARP;

·         Maciej Mycielski, architekt, pracownia projektowa Mycielski Architecture & Urbanism (MAU) ;

·         Piotr Sikorski – Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Katedra Ochrony Środowiska, SGGW ;

·         Mateusz Świętorzecki – architekt, sędzia konkursowy SARP.

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów.

·         Kryteria o znaczeniu pierwszorzędnym (70% oceny):

o    atrakcyjność proponowanych rozwiązań krajobrazowych całości terenu parku;

o    atrakcyjność proponowanych rozwiązań obszarów węzłowych;

o    trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla wszystkich użytkowników oraz powiazań z najbliższym otoczeniem;

o    stopień i trafność uwzględnienia w koncepcji rozwiązań proekologicznych;

o    atrakcyjność i trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych proponowanych obiektów kubaturowych;

o    realność proponowanych rozwiązań.

·         Kryteria o znaczeniu drugorzędnym (30% oceny):

o    ekonomika proponowanych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem kosztów eksploatacji;

o    komfort i atrakcyjność użytkowania.

Projektanci zakwalifikowani do konkursu będą mieli czas na złożenie prac w formie graficznej i pisemnej do 19 czerwca, do godz. 15.00. Publiczne ogłoszenie wyników konkursu przewidziane jest na początek lipca.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: http://konkurs-polem.sarp.warszawa.pl/

Pokaż inne artykuły