Zielone przygotowania idą pełną parą

Zima to czas na przygotowanie się do nowego sezonu. Nie inaczej jest w Warszawie. Trwa postępowanie na wybór wykonawcy, który zasadzi w stolicy 18 tysięcy drzew! Rozpoczął się również konkurs na koncepcję rewitalizacji parku Pole Mokotowskie.

 Tysiące drzew zazielenią stolicę

18 tysięcy drzew pojawi się na arteriach stolicy w latach 2018-2021. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy przygotowuje się do kolejnego etapu projektu #ZieloneUlice Warszawy i ogłasza postępowanie na dostawę i pielęgnację drzew.

Dwuetapowy przetarg podzielony został na części obejmujące od 3 do 6 dzielnic. We wszystkich tych obszarach pojawi się od 2801 do 6076 drzew. Oprócz utrzymania w szkółce – do czasu dostawy – zwycięskie przedsiębiorstwo zobowiązane będzie również posadzić i przez rok pielęgnować drzewka. Dodatkowo zamówienie obejmuje również pielęgnację kilku tysięcy drzewek nieujętych w zamówieniu.

Wśród wybranych gatunków znajdują się m.in. klon zwyczajny, leszczyna turecka, różnego rodzaju lipy, dęby, jesiony, ale też grusze drobnoowocowe czy jabłonie. Przy ulicach, w parkach i na skwerach, wiosną i jesienią, pojawią się kilkuletnie drzewa, o obwodzie 16-18 cm, wysokości sięgającej nawet 7 metrów.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w postępowaniu powinny złożyć stosowne wnioski do czwartku, 1 lutego, do godz. 11.30. Firmy, które zostaną zaroszone do drugiego etapu przetargu będą zobowiązane przedstawić swoje oferty do piątku, 16 lutego, do godz. 11.30. Ze szczegółami postępowania można zapoznać się tutaj.

Jak zmieni się park Pole Mokotowskie?

Zielone zmiany wkrótce przejdzie również Pole Mokotowskie. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy wspólnie z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosił właśnie jednoetapowy konkurs realizacyjny na rewitalizację tego parku. Zadaniem uczestników jest wykonanie koncepcji całościowej Pola Mokotowskiego składającej się z koncepcji układu przestrzennego, rozkładu funkcji i obiektów kubaturowych, a także projektu zieleni, w powiązaniu z terenami otaczającymi. Dodatkowo projekt powinien uwzględniać szczegółową koncepcję obszarów węzłowych, a także obiektów kubaturowych i małej architektury, a także zawierać propozycje rozwiązań w zakresie obsługi komunikacyjnej – pieszej, rowerowej i kołowej – tego obszaru.

Przedstawiona koncepcja powinna „twórczo odnosić się” do opracowania „Jakie Pole Mokotowskie? Master Plan – Koncepcja Rozwoju / Warsztaty charrette”.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać należy w formie pisemnej do piątku, 16 lutego, do godz. 15.00 w siedzibie OW SARP przy ul. Foksal 2.

Nagrodą główną w konkursie jest 60 000 złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej.

Prace oceniać będzie 14-osobowy sąd konkursowy w składzie:

·         Krzysztof Domaradzki, architekt, sędzia konkursowy SARP, przewodniczący

·         Rafał Mroczkowski, architekt, sędzia konkursowy SARP, sędzia referent

·         Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy;

·         Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy;

·         Katarzyna Łęgiewicz, burmistrz dzielnicy Ochota m.st. Warszawy;

·         Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy;

·         Paweł Lisicki, wicedyrektor Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy, Miejski Architekt Krajobrazu;

·         Piotr Sawicki, architekt, wicedyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy;

·         Konrad Kucza-Kuczyński, architekt, profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej sędzia z ramienia Politechniki Warszawskiej, sędzia konkursowy SARP,

·         Maria Środoń, socjolog, przedstawicielka strony społecznej – Stowarzyszenie „Ochocianie”;

·         Jacek Krych, architekt, sędzia konkursowy SARP;

·         Maciej Mycielski, architekt, pracownia projektowa Mycielski Architecture & Urbanism (MAU) ;

·         Piotr Sikorski – Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Katedra Ochrony Środowiska, SGGW ;

·         Mateusz Świętorzecki – architekt, sędzia konkursowy SARP.

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów.

·         Kryteria o znaczeniu pierwszorzędnym (70% oceny):

o    atrakcyjność proponowanych rozwiązań krajobrazowych całości terenu parku;

o    atrakcyjność proponowanych rozwiązań obszarów węzłowych;

o    trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla wszystkich użytkowników oraz powiazań z najbliższym otoczeniem;

o    stopień i trafność uwzględnienia w koncepcji rozwiązań proekologicznych;

o    atrakcyjność i trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych proponowanych obiektów kubaturowych;

o    realność proponowanych rozwiązań.

·         Kryteria o znaczeniu drugorzędnym (30% oceny):

o    ekonomika proponowanych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem kosztów eksploatacji;

o    komfort i atrakcyjność użytkowania.

Projektanci zakwalifikowani do konkursu będą mieli czas na złożenie prac w formie graficznej i pisemnej do 19 czerwca, do godz. 15.00. Publiczne ogłoszenie wyników konkursu przewidziane jest na początek lipca.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: http://konkurs-polem.sarp.warszawa.pl/

Pokaż inne artykuły