Edukacja ekologiczna w pawilonie nad Wisłą

Jeszcze w tym roku na Golędzinowie powstanie szczególny pawilon. Wyjątkowy i ekologiczny charakter prezentowanej wewnątrz ekspozycji wyrażony będzie również poprzez bryłę budynku. Jest ona inspirowana fakturą i kształtem kamieni polodowcowych. Pawilon powstanie jako zwieńczenie wiślanego projektu Life+.

 Projekt Life+ dobiega końca. Nie oznacza to jednak, że jedyny ślad jaki po nim zostanie to tablice informujące o uzyskanym dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Chcemy cały czas budować świadomość ekologiczną warszawiaków, ale też ukazywać im piękno przyrody. Nadwiślański pawilon będzie do tego doskonały – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

 Budynek powstanie na Golędzinowie, w przestrzeni między Wisłą a ulicą Wybrzeże Puckie, niedaleko mostu Gdańskiego. Będzie pełnił funkcję ośrodka edukacyjnego z salą wystawienniczo-wykładową. Na dwóch kondygnacjach będą mogły odbywać się warsztaty, wykłady czy lekcje, które przybliżą warszawiakom informacje na temat ekosystemu Wisły.

Lokalizacja tego pawilonu w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły otwiera nowe możliwości. Warszawskie dzieci, ale także młodzież i dorośli będą mogli poznać naturalne bogactwo królowej polskich rzek, właśnie w miejscu, gdzie jest ono największe – mówi Iwona Zwolińska, kierowniczka projektu Life+ WislaWarszawska.pl.

Obiekt zaprojektowali architekci z Krakowa. eM4 Pracownia Architektury Brataniec zwyciężyła w ogłoszonym przez stolicę konkursie na koncepcję pawilonu wraz z zagospodarowaniem terenu. W skład zespołu projektującego weszli: arch. Marcin Brataniec (główny projektant), arch. Urszula Forczek-Brataniec, arch. Damian Mierzwa, arch. Marek Bystroń, arch. Maciej Gozdecki, arch. krajobr. Paulina Nosalska (współpraca), a wizualizacje przygotował Jakub Marchwiany.

Inspirację dla projektu stanowiły liczne na tym terenie głazy narzutowe, dlatego też dwukondygnacyjny budynek będzie przypominać wydrążony kamień polodowcowy. Front pawilonu zostanie w pełni przeszklony. Pozwoli to na podziwianie przez jego użytkowników okolicznej przyrody bez względu na pogodę. Przy pawilonie pojawi się też polana rekreacyjna przeznaczona m.in. do prowadzenia zajęć w terenie.

Niecodzienny kształt budynku jest jego niewątpliwą zaletą. Dzięki niej obiekt ten będzie nie tylko bezbłędnie identyfikowalny, ale być może stanie się również kolejnym symbolem nadwiślańskiej przestrzeni. Niestety bryła ta to również szereg wyzwań, dlatego też wybór wykonawcy nie był łatwy – mówi Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Betonowa część pawilonu z czasem powinna pokryć się mchem i niemal zlać się z otoczeniem. Dzięki temu obiekt harmonijnie będzie współgrał z krajobrazem. W swoim werdykcie podkreślał to również sąd konkursowy.

Ścisły związek wizji architektonicznej z krajobrazem przyrodniczym podkreśla także lokalizacja budynku, przebieg promenady ze ścieżką nad rzeką oraz zagospodarowanie łąki inspirowanej kształtami nurtu Wisły, ławic brzegowych i wysp aluwialnych z typowym strefowym układem roślinności ukazującym strefy okresowych zalewów przez wezbrania rzeki – czytamy w opinii sądu konkursowego. W jego składzie znaleźli się:

·        Magdalena Staniszkis – architekt, sędzia konkursowy SARP, przewodnicząca;

·        Wojciech Kotecki – architekt, sędzia konkursowy SARP, sędzia referent;

·        Michał Olszewski – wiceprezydent m.st. Warszawy;

·        Marek Piwowarski – architekt krajobrazu, Pełnomocnik Prezydent m.st. Warszawy ds. zagospodarowania nabrzeża Wisły, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy;

·        Iwona Zwolińska – geograf, kierowniczka projektu Life+ WislaWarszawska.pl, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy;

·        Paulina Cydejko – architekt, pracownia CH2M HILL;

·        Piotr Matyjasiak – ornitolog, pracownik Polskiej Akademii Nauk

Obok pawilonu edukacyjnego powstanie również polana rekreacyjno-piknikowa, a także niewielka zagroda. Dzięki temu ukazany zostanie również związek pomiędzy człowiekiem a elementami i zjawiskami przyrodniczymi – od pierwotnego transportu rzecznego po udomowienie migrujących zwierząt.

Budynek powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie pasa nabrzeżnego i praskiej ścieżki rekreacyjnej, a także poddanych restytucji łąk zalewowych.

Docelowo chcemy, aby na tych łąkach pasły się również owce i kozy, które będziemy hodować w naszej zagrodzie – tłumaczy Iwona Zwolińska i dodaje – Chcemy stworzyć miejsce, które spójnie połączy funkcje edukacyjne i rekreacyjne. Dzięki temu wszyscy chętni – po zapoznaniu się z ekspozycją – będą mogli sami eksplorować te tereny m.in. w poszukiwaniu kolejnych przedstawicieli niezwykle bogatej fauny.

Nauczycielom, w prowadzeniu zajęć, pomogą materiały opracowane w ramach projektu Life+ – m.in. scenariusze lekcji i gier terenowych, ale także broszury edukacyjne, kolorowanki, testy i filmy.

Pawilon zostanie wzniesiony do 30 października 2018 r. Realizacji inwestycji podjęła się krakowska firma Transtolbud-Piekutowski Sp. z o.o., która otrzyma za nią 5 mln zł.

Obok golędzinowskiego pawilonu powstanie parking dla samochodów osobowych (15 miejsc), autokarów (2 miejsca), zamontowane zostaną stojaki na rower, a także stacja Veturilo.

Realizacja projektu Life+ „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Dolin Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” prowadzona jest dzięki dofinansowaniu z Instrumentu Finansowego Life+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warszawskie przedsięwzięcie obejmowało także budowę dwóch wysp pływających na podstawie stalowych konstrukcji, trzech barek na Wiśle jako siedlisk lęgowych dla ptaków, wyspy na wysokości Golędzinowa (wcześniej było to połączone z lądem zaniedbane odsypisko), ławicy piaszczystej poniżej Golędzinowa, ścieżki spacerowej od plaży Żoliborz do mostu Grota-Roweckiego, czterech parkingów, a także oznakowanie szlaków przyrodniczych. Stworzona została też aplikacja na smartfony i tablety  umożliwiająca identyfikację 30 gatunków nadwiślańskich ptaków pn. PtakiWisłyWarszawskiej (sklep Google).

 Wizualizacje pawilonu dostępne są tutaj

 

Pokaż inne artykuły