Zielona Wawelska

Zielona Wawelska to potoczna nazwa projektu powstałego w oparciu o wniosek mieszkańców dotyczący utworzenia zielonej ściany z nasadzeń roślinnych. Wiąże się z pomysłem zgłoszonym miastu przez mieszkańców dzielnicy a mającym być ograniczeniem różnego rodzaju uciążliwości, jakie według społeczności lokalnej generuje ulica Wawelska.

Przeznaczona do realizacji koncepcja nasadzeń została wypracowana na drodze konsultacji społecznych przy współpracy z mieszkańców przy wsparciu ekspertów ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz Działu Zieleni Zarządu Oczyszczania Miasta.

W ramach realizacji projektu zostaną wykonane nasadzenia roślin po północnej stronie ulicy Wawelskiej na odcinku od ulicy Grójeckiej (granica zachodnia) do alei Niepodległości (granica wschodnia). Obszar objęty inwestycją to ponad 4,5 ha – 2,2 km ulicy.

Głównym założeniem projektu jest posadzenie krzewów żywopłotowych z gotowych modułów. Są one dostępne w formie prostopadłościanów. Rośliny te bardzo dobrze zagęszczone, o wysokości ok. 200 cm mają parametry zbliżone do docelowych. W ramach inwestycji przewidziano do nasadzeń: 21 300 szt. krzewów, 1 700 szt. pnączy, 1 900 szt. bylin oraz 2 900 szt. roślin cebulowych.

Tworząc jak najlepsze warunki dla wzrostu roślin na całym obszarze objętym inwestycją przewidziano wymianę gleby oraz budowę automatycznego systemu nawadniania.

Co ważne dla nas przedsięwzięcie stworzenia zielonej ściany wzdłuż północnej strony ul. Wawelskiej cieszy się dużym pozytywnym zainteresowaniem społecznym.

Projekt dostępny tutaj

Projekt zostanie zrealizowany w zmienionej formie. Ze względu na prowadzone przez nas prace związane z opracowaniem nowej formy architektonicznej barier przeciwdziałających niszczeniu trawników oraz nielegalnemu parkowaniu  nie planujemy w bieżącym roku montażu kolejnych płotków starego typu.

Ponadto projekt zostanie zmodyfikowany w rejonie ul. Prezydenckiej. Podczas burzy w lipcu 2017 roku część drzew uległa zniszczeniu, co spowodowało zmianę koncepcji zagospodarowania tego miejsca.

Pokaż inne artykuły