Budżet partycypacyjny – start piątej edycji

Share

Przestrzeń Warszawy zmienia się dzięki aktywności mieszkańców i ich pomysłom. Za nami już cztery edycje budżetu partycypacyjnego, w których mieszkańcy stolicy zdecydowali o przeznaczeniu prawie 200 mln zł z budżetu miasta. W tej edycji warszawiacy zdecydują o przeznaczeniu ponad 64 mln zł.

W każdej dzielnicy powołano zespół ds. budżetu partycypacyjnego – ponad 300 osób pracuje nad szczegółowymi zasadami budżetu partycypacyjnego, które będą obowiązywały w tej edycji, w poszczególnych dzielnicach. Zespoły odgrywają znaczącą rolę w przebiegu budżetu partycypacyjnego, gdyż przygotowują rekomendacje dotyczące wyznaczenia obszarów oraz wydzielenia kwot przeznaczonych na realizację pomysłów mieszkańców. Opracowują  również zasady ogólnodostępności, które będą musiały spełniać zgłaszane pomysły. Wypracowane zasady będą znane do końca listopada br.

W skład każdego zespołu wchodzi: do 6 mieszkańców, do 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, radni dzielnicy (po 1 z każdego klubu oraz 1 przedstawiciel radnych nienależący do żadnego z klubów), do 5 radnych osiedlowych, od 4 do 5 urzędników dzielnicowych, przedstawiciel młodzieżowej rady dzielnicy, przedstawiciel dzielnicowej rady seniorów

Regulamin budżetu partycypacyjnego dostępny jest tutaj.

Co nowego w piątej edycji?

  • Spotkania otwarcia przed rozpoczęciem zgłaszania pomysłów. W każdej dzielnicy, 30 listopada 2017 roku, odbędą się spotkania, na których pracownicy urzędu wyjaśnią zasady budżetu partycypacyjnego oraz przedstawią plany inwestycyjne dzielnicy na najbliższe lata.
  • Przyjazne papierowe formularze. Formularz zgłaszania projektu i karta do głosowania zawierają instrukcje oraz podpowiedzi dotyczące wypełniania poszczególnych pól.
  • Zmiany dotyczące popierania zgłaszanych projektów. Na liście poparcia projektu nadal trzeba zebrać 30 podpisów mieszkańców Warszawy, ale co najmniej 15 osób musi być mieszkańcami danego obszaru dzielnicy (w przypadku zgłoszenia projektu o charakterze lokalnym) lub danej dzielnicy (w przypadku zgłoszenia projektu o charakterze ogólnodzielnicowym).
  • Możliwość wyznaczenia osoby do kontaktu. Projektodawca może wyznaczyć do kontaktu z pracownikami urzędu jedną osobę spośród pozostałych projektodawców. Z tą osobą będą uzgadniane wszelkie kwestie dotyczące zgłoszonego projektu.
  • Wprowadzanie zmian wspólnie z pracownikami urzędu. Na etapie dyskusji o pomysłach, projektodawcy będą mogli wprowadzać zmiany w zgłoszonych pomysłach razem z urzędnikiem odpowiedzialnym za weryfikację danego projektu.
  • Dodatkowe kryterium wyboru projektów – wymóg uzyskania co najmniej 30 głosów w głosowaniu. Realizowane będą tylko te projekty, na które zagłosowało co najmniej 30 osób, które oddały ważny głos w danym obszarze.

Kwoty przeznaczone na realizację pomysłów w piątej edycji budżetu partycypacyjnego, w poszczególnych dzielnicach.

Dzielnica m.st. Warszawy Kwota na rok 2019
Bemowo 3 910 000 zł
Białołęka 4 000 000 zł
Bielany 7 527 000 zł
Mokotów 5 900 000 zł
Ochota 2 717 230 zł
Praga-Południe 4 920 000 zł
Praga-Północ 3 000 000 zł
Rembertów 700 000 zł
Śródmieście 6 225 000 zł
Targówek 3 130 000 zł
Ursus 1 655 677 zł
Ursynów 6 500 000 zł
Wawer 2 215 000 zł
Wesoła 730 000 zł
Wilanów 2 000 000 zł
Włochy 2 000 000 zł
Wola 5 500 000 zł
Żoliborz 2 110 000 zł
SUMA 64 739 907 zł

Sami zobaczcie, jak zmieniła się Warszawa

Od 2014 roku mieszkańcy mają wyjątkową możliwość decydowania o tym, na co zostają wydane środki z budżetu miasta i mają wpływ na realną zmianę swojego najbliższego otoczenia.  Każdy mieszkaniec może zgłosić pomysł i mieć wpływ na to jak będzie się rozwijała stolica. Pomysły zmieniają Warszawę, ale również zmieniają funkcjonowanie urzędu, urzędnicy bardziej słuchają mieszkańców i są otwarci na ich potrzeby. Kolejne edycje budżetu partycypacyjnego pokazują, że mieszkańcy chętnie angażują się w życie miasta. Efekty widać w całej Warszawie –  w przestrzeni miejskiej pojawiają się nowe ławki do odpoczynku, chodniki, bezpieczniejsze przejścia dla pieszych, nowe ścieżki rowerowe, siłownie plenerowe. Dokładnie tam, gdzie wskazali mieszkańcy zostały zrealizowane także projekty takie jak: warsztaty w domach kultury, dzielnicowe festiwale, zajęcia sportowe, kursy pierwszej pomocy.

Od roku 2014 warszawiacy zdecydowali o podziale ponad 197 mln zł, wybierając do realizacji 2 631 projektów. W tym roku, w piątej edycji budżetu partycypacyjnego do podziału jest ponad 64 mln zł (blisko 65 mln zł).

Pokaż inne artykuły