„Na_prawa zieleni” – cykl spacerów

Już w najbliższą sobotę, 14 października, odbędzie się pierwszy z cyklu spacerów pod hasłem „Na_prawa zieleni”. W ich trakcie urzędnicy wspólnie z mieszkańcami Pragi-Północ będą rozmawiać na temat problemów i potrzeb związanych z kształtowaniem zieleni na terenach rewitalizowanych.

Chcemy wsłuchać się w głos mieszkańców i w terenie określić problemy, poznać potrzeby i sprawdzić uwarunkowania do tytułowej „na_prawy zieleni”. W przyszłości wnioski ze spacerów posłużą nam także do rozwoju terenów zieleni – mówi Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy i dodaje – W pierwszym etapie chcemy skupić się na zieleni przyulicznej i zdefiniować miejsca, które wymagają pilnej interwencji np. poprzez uzupełnienie szpaleru drzew.

Pierwsze spacery przeprowadzone zostaną na terenie Pragi-Północ. Zaplanowane zostały trzy spotkania, z podziałem na podobszary:

  • sobota, 14 października – Nowa Praga – zbiórka u zbiegu al. Solidarności i ul. Targowej, przed siedzibą PKP;
  • niedziela, 22 października – Szmulowizna – zbiórka u zbiegu ul. Kijowskiej i Markowskiej;
  • sobota, 28 października – Stara Praga – zbiórka u zbiegu ul. Ząbkowskiej i Targowej.

Każdy ze spacerów będzie się rozpoczynał o godz. 10.00 i potrwa około 4 godzin.

Dzięki zebranym podczas spacerów informacjom w pierwszej kolejności zostaną wypracowane rozwiązania służące wykonaniu nasadzeń przyulicznych, a w dalszej perspektywie mające na celu rewitalizację terenów zieleni na pozostałych obszarach w porozumieniu z innymi właściwymi jednostkami.

Organizatorem spacerów jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

„Na_prawa zieleni” jest częścią działań w ramach realizacji celu „Podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz rozwój społeczno-gospodarczy na obszarze priorytetowym „Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku”.

Co to jest Zintegrowany Program Rewitalizacji?

Od 2015 roku miasto prowadzi działania w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. Są to inwestycje w nowe budynki oraz dalsza poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych historycznych kamienic. Dzięki miejskiemu dofinansowaniu, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe realizują liczne wydarzenia kulturalne, społeczne i integrujące mieszkańców. Działania skupiają się w trzech dzielnicach (Praga-Północ, Praga-Południe, Targówek) na 6 obszarach: Nowa i Stara Praga, Szmulowizna, Kamionek, Targówek Mieszkaniowy i Fabryczny. Do 2022 roku Warszawa przeznaczy na ten cel 1,4 mld zł.

Pokaż inne artykuły