Drzewa naszymi przyjaciółmi

Na Polu Mokotowskim uroczyście zainaugurowano obchody 15. edycji Święta Drzewa. Wydarzenie uświetniło zasadzenie dwóch magnolii oraz trzech jabłoni. Spotkanie było również okazją do przypomnienia o Warszawskim Święcie Drzewa.

Tegoroczna odsłona Święta odbywa się pod hasłem „Drzewo-Przyjaciel”. Myśl przewodnia obchodów ma na celu zwrócenie uwagi na szczególną rolę drzew w naszym otoczeniu. Organizatorzy wydarzenia chcą, aby każdy dostrzegał niezliczone korzyści jakie dają nam drzewa, a także podejmował lokalne działania na rzecz ich sadzenia i ochrony.

Bardzo się cieszę, że dziś spotykamy się tutaj tak licznie. To swego rodzaju symbol tego co będzie się działo za chwilę w Warszawie i w całym kraju. Świętujemy, gdyż już za kilka dni w wielu punktach stolicy będziemy sadzić drzewa. Na początek wspólnie z młodzieżą, dyplomatami i pozostałymi partnerami platformy Partnerstwo dla Klimatu zasadzimy ich trzy tysiące – powiedział Leszek Drogosz, dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy i dodał – Jest jeszcze wiele drzew do posadzenia. Każdy może się przyłączyć i pomóc nam zasadzić Milion drzew dla Warszawy.

Drzewa pełnią nie tylko ważną funkcję przyrodniczą, ale wpływają także pozytywnie na nasze zdrowie, zmniejszają zanieczyszczenie powietrza, łagodzą skutki wysokich temperatur, wytwarzają korzystny mikroklimat, mają duże znaczenie społeczne i gospodarcze.

Ile są warte drzewa w mieście przypominamy sobie dopiero jak ich wokół zabraknie. Drzewa to nasi przyjaciele, którzy pracują dla ludzi i środowiska w ciszy i spokoju. W Nowym Yorku obliczono szacunkowo, że usługi ekosystemowe dorosłego drzewa (powyżej 30 lat)  to około 10 tysięcy dolarów. To dzięki ich obecności jakość naszego życia wzrasta. Pamiętajmy o tym i sadźmy drzewa w dużych i małych miejscowościach, wszędzie gdzie to tylko możliwe – skomentował Jacek Bożek z Klubu Gaja.

Dzięki obchodom Święta Drzewa i zaangażowaniu blisko 630 tysięcy osób w ciągu 14 lat w całej Polsce udało się posadzić ponad 811 tysięcy drzew.

Inauguracja tegorocznej edycji wydarzenia tradycyjnie już odbyła się w Warszawie. Rozpoczęciu towarzyszyła wystawa plakatów autorstwa Zofii Lasockiej pt. „Drzewo-Przyjaciel”. Grafiki zostały przygotowane jako praca dyplomowa, opracowana pod kierownictwem prof. Lecha Majewskiego i Justyny Czerniakowskiej, na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Organizatorem Święta Drzewa jest Klub Gaja. Warszawska inauguracja 15. edycji Święta Drzewa została objęta honorowym patronatem Prezydent m.st. Warszawy oraz Marszałka Województwa Śląskiego. Przy organizacji wydarzenia Klub Gaja współpracuje również z platformą Partnerstwo dla Klimatu.

Partnerami strategicznymi wydarzenia są: Lasy Państwowe, Billion Tree Campaign, Environmental Partnership Association, a partnerami: Troton, Eco Service, Davines.

Współpraca: Robin Wood, DHL, 366 Concept, Biblioteka Narodowa, Europejskie Drzewo Roku, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Miasto Katowice, Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach, Miasto Bielsko – Biała.

Warszawskie Święto Drzewa

Miasto Stołeczne Warszawa wspólnie z Klubem Gaja organizuje również akcję Warszawskie Święto Drzewa, wspierającą program „Milion drzew dla Warszawy”. W działania mogą włączyć się przede wszystkim placówki oświatowe i wychowawcze, ale także zwykli mieszkańcy.

Jak wziąć udział w akcji Warszawskie Święto Drzewa? Pierwszy krok to zgłoszenie udziału. Można to zrobić wysyłając zgłoszenie (link) na adres e-mail: warszawskieswietodrzewa@gmail.com. Łatwiej działać wspólnie, dlatego do akcji mogą się włączyć rodziny uczniów, młodzież z innych szkół, członkowie wspólnot mieszkaniowy i spółdzielni, firmy czy instytucje kultury. Wspólne działania na rzecz drzew mogą być doskonałą okazją do integracji lokalnej społeczności.

W ramach akcji będą organizowane:

  • akcje sadzenia drzew na terenie placówki. Jeśli w ogrodach przyszkolnych  brakuje już miejsca, można zorganizować wspólne nasadzenia drzew wraz z sąsiadami np. spółdzielniami mieszkaniowymi, firmami czy instytucjami w najbliższej okolicy. Rodzice wraz z uczniami mogą posadzić drzewa w swoich ogrodach czy działkach pod hasłem: „Mamo, tato, posadź ze mną drzewo!”,
  • adopcje posadzonych drzew. Posadzenie drzewa jest dość łatwe. Często jednak  znacznie trudniej jest potem o nie zadbać. Dlatego warto otoczyć je opieką. Jeżeli w najbliższej okolicy nie można już posadzić drzewa, warto otoczyć opieką młode drzewko, które już zostało posadzone. Zaadoptowane drzewo należy oznaczyć specjalną tabliczką.
  • wyjścia z uczniami w teren i wskazywanie lokalizacji drzew do nasadzeń poprzez aplikację mobilną Milion Drzew. Taki spacer do doskonała okazja, aby poznać drzewa w najbliższej okolicy, sprawdzić, które gatunki drzew i krzewów najlepiej rosną w mieście oraz wyszukiwać miejsca do nasadzeń i zgłaszać je przez aplikację do Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. W broszurze Warszawskie Święto Drzewa (link) krok po kroku opisane zostały zasady przeprowadzania działań. Najlepsze inicjatywy zostaną nagrodzone. Sprawozdania z akcji można nadsyłać do 30 listopada 2017 r.  Więcej informacji o Warszawskim Święcie Drzewa oraz materiały graficzne dostępne są tutaj.

Milion drzew dla Warszawy – Włącz się w zazielenianie stolicy

To nie slogan – każdy z mieszkańców stolicy może mieć swój udział w zazielenianiu miasta. „Milion drzew dla Warszawy” to rzeczywiste działania podejmowane w stolicy i każdy może mieć w nich udział.

W kształtowanie terenów zieleni najłatwiej włączyć się korzystając z aplikacji „Milion drzew”. Uruchomiono ją pod koniec marca br. a za jej pośrednictwem wskazano już miejsca dla nasadzenia niemal 7170 drzew. Aplikację można pobrać z Google Play (na systemy Android), a także z App Store (iOS). Aby wskazać miejsce nowego nasadzenia należy wybrać się w miejsce, gdzie chcemy by pojawiło się drzewo. W aplikacji wybieramy opcję „zgłoś”, a następnie składamy wniosek podając nasze dane kontaktowe i… gotowe! Lokalizacje dla nowych nasadzeń można także wskazać przez aplikację Warszawa 19115, gdzie znajduje się specjalna zakładka „Posadź drzewo”.

Nasadzenia będą wykonywane zgodnie z przyjętymi „Standardami kształtowania zieleni w Warszawie”, stanowiącymi załącznik do przyjętego „Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 roku”.

Tylko w ramach jesiennych nasadzeń w stolicy pojawi się ponad 4 tysiące nowych drzew. Między innymi przy ulicach, w parkach czy na skwerach, jesienią, pojawią się drzewa mające od 6 do 10 lat, o obwodzie 16-18 cm, wysokości sięgającej nawet 7 metrów.

„Milion drzew” to również program fundraisingowy, w którym mieszkańcy i przedsiębiorcy mogą zaangażować się w sadzenie drzew. Chętni bezpośrednio ustalają z Zarządem Zieleni miejsca oraz finansują zakup konkretnych roślin. Projekt ten zakłada również partycypację mieszkańców w działaniach podejmowanych przez społecznych parterów. W ramach działań prowadzone będą m.in. ogrody społecznościowe, wspólne akcje sadzenia drzew czy konkursy na najlepsze inicjatywy z tym związane. Nie zapomniano również o opiece nad drzewami „weteranami” –  mieszkańcy, czy przedsiębiorcy mogą pod opiekę wziąć konkretne drzewa. Dzięki temu możliwe będzie sfinansowanie ponadstandardowych działań poprawiających kondycję zasłużonych dla społeczności lokalnych drzew. Więcej informacji na temat tych działań w materiale „Warszawa zaprasza do zielonej współpracy”.

Pokaż inne artykuły