Projekt „Zieleń i kropka”

Projekt realizowany w ramach szerokiego programu realizowanego przez Zarząd Zieleni „Zielone Inicjatywy”. Głównym  założeniem programu jest m.in. stwarzanie warunków, aby mieszkańcy czy przedsiębiorcy mieli możliwość włączyć się w program budowy zieleni i wesprzeć, choć częściowo, pomysły na zazielenienie swojej najbliższej okolicy.

W projekcie „ Zieleń i kropka” mieszkańcy i przedsiębiorcy aktywnie włączają się w działania dotyczące rozwoju zieleni na rzecz wspólnot lokalnych. Mieszkańcy poświęcają swój czas i pracę, a przedsiębiorcy, w tym przypadku szkółki ogrodnicze, partycypują w projekcie przekazując materiał np. roślinny do nasadzeń w ogrodach edukacyjnych. W czasie trwania projektu, podczas spotkań z mieszkańcami, Zarząd Zieleni zidentyfikuje potrzeby mieszkańców, pozyska informacje o rodzajach zieleni w dzielnicy, odpowie na pytanie czemu służy zieleń i jak można włączać się w działania na rzecz zieleni w mieście. Mieszkańcy dowiedzą się jak założyć rabatę, ogródek, jak wykonać nasadzenia ozdobne, a później dbać o  posadzone rośliny.

W ramach realizacji projektu Zarząd Zieleni podjął następujące działania:

  • diagnozowanie potrzeb w zakresie zieleni mieszkańców jednej z dzielnic Warszawy (Białołęki) – spotkania z lokalnymi społecznościami;
  • działania edukacyjno-aktywizujące skierowane do lokalnych społeczności: warsztaty budowy ogrodów przy szkołach i przedszkolach, przeprowadzenie szkolenia dla uczniów i warszawskich nauczycieli/edukatorów przyrodniczych, opracowanie scenariuszy lekcji dla nauczycieli, wsparcie merytoryczne ogrodnicze i motywacyjne nauczycieli/opiekunów w tworzeniu ogrodów, wydanie broszury o zakładaniu i pielęgnowaniu ogrodu, wypracowanie dobrych praktyk dających podstawy do 3-letniego okresu trwałości ogrodu, artykuły w prasie branżowej oraz propagowanie tematu poprzez uczestnictwo w audycjach radiowych.

 

Pokaż inne artykuły