Briefing prasowy dotyczący budowy Przystani Warszawa | Przystań Warszawa dla wodniaków