#Zieloneulice Warszawy

To będzie prawdziwie zielona metamorfoza. Największe stołeczne ulice zyskają nowe oblicze. Zmiany dotyczyć będą blisko osiemdziesięciu warszawskich arterii. Jako pierwszy uruchomiony został przetarg, który wyłoni projektantów aranżacji zieleni wzdłuż osiemnastu ulic na Bielanach, Bemowie i Żoliborzu.

 Rewolucjonizujemy myślenie o funkcjonowaniu miasta w skali makro. Mamy plan zazielenienia głównych arterii miasta, na całym jego obszarze, aż do granic z gminami metropolii warszawskiej. Działamy strategicznie, nie tylko tworząc dokumenty, ale przystępując do rzeczywistej zmiany w rozwijaniu funkcji ulic – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ogłosił właśnie przetarg, który wyłoni wykonawców „koncepcji aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie”. Postępowanie dotyczy tzw. części „A” projektu, czyli aranżacji 18 ulic na Bielanach, Bemowie i Żoliborzu. Będą to m.in. Wisłostrada (na odcinku od mostu Gdańskiego do północnych granic Warszawy) oraz ulice Broniewskiego, Górczewska, Krasińskiego, Mickiewicza, Powstańców Śląskich,  Wrocławska i Żeromskiego. (tutaj znajduje się mapa z zaznaczonymi ulicami przeznaczonymi do zazieleniania w części „A”, a tutaj link do postępowania)

 Zieleń przy ulicach będzie dawać Warszawie prawdziwy oddech. Jak tylko drzewa podrosną sprawią, że będziemy poruszać się między dzielnicami w zielonych korytarzach – tłumaczy Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Cieszę się, że proces zazieleniania ulic rozpocznie się właśnie na Bielanach, bo choć jesteśmy zieloną dzielnicą chcemy mieć jej więcej. Stawiamy na zieleń nie tylko przystępując do tego programu, ale również urządzając parki, jak np. Herberta czy Perzyńskiego – mówi Tomasz Mencina, burmistrz dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Żoliborz uchodzi za naprawdę zieloną dzielnicę. Niektórzy mogliby powiedzieć, że jest jej w bród. Są jednak duże ulice, które potrzebują interwencji. Czekamy na rozpoczęcie pracy m.in. na ulicy Broniewskiego – mówi  Piotr Wertenstein-Żuławski, radny i przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Porządku, dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

W kolejnych czterech przetargach wyłonieni zostaną projektanci dla 76 dużych warszawskich uilic w szczególności krajowych, wojewódzkich i powiatowych, którymi nie zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Łącznie we wszystkich dzielnicach pojawi się minimum 18 tysięcy drzew. W ciągu dwóch lat na ten cel zostanie wydatkowanych ponad 20 milionów złotych

Odchodzimy od dominującego w poprzednich epokach podejścia, że ulice są wyłącznie dla samochodów. Widzimy w nich niewykorzystany potencjał. Mogą one służyć nie tylko walce ze smogiem lecz także np. wzbogacać biologiczne funkcjonowanie miasta – dodaje wiceprezydent Olszewski. – To proces, który sytuuje Warszawę wśród awangardy europejskich miast nie bojących się zmian, które uczynią je bardziej przyjaznym mieszkańcom – uzupełnia.

Przetarg obejmuje nie tylko pasy drogowe. Zadania postawione przed projektantami są znacznie szersze. Celem jest bowiem przebudowa całego obrazu ulicy i wykorzystanie dotychczasowych rezerw terenowych na zagospodarowanie zielenią. Dodatkowo wolna przestrzeń towarzysząca zabudowie, a sąsiadująca z ulicami będzie jednolicie zagospodarowywana.

To nowy proces ujęty systemowo, ponieważ do spójnego myślenia o ulicach włączamy też tereny sąsiadujące z nimi. Dziś często stanowią one obszary bez wyraźnego charakteru, porzucone gdzieś między ulicą a terenami zieleni czy wewnątrzosiedlowymi skwerkami. Będziemy je wydzielać i projektować razem z pasami drogowymi. Dzięki temu przestaną one jedynie towarzyszyć ulicom, a przybliżymy je mieszkańcom. Nadamy im charakter oddzielnych skwerów i promenad towarzyszących zabudowie – mówi Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

To początek zasadniczej przebudowy arterii Warszawy. Założeniem jest uzyskanie do końca czerwca br. ofert obejmujących w szczególności koncepcje projektowe. W następnym etapie projektanci będą musieli wytypować miejsce do nasadzeń drzew nie wymagających zasadniczych zmian w istniejącej infrastrukturze.

Dzięki temu będziemy mogli zrealizować pierwsze nasadzenia już na jesieni. W międzyczasie architekci będą projektowali dalsze odcinki w granicach pasów drogowych. Następnie do projektowania będą im wskazywane kolejne obszary na styku z pasami drogowymi. Wszystko to jednak będzie poprzedzone rysowaniem spójnej koncepcji dla całej ulicy na bazie ofert złożonych w przetargu – tłumaczy dyrektor Piwowarski.

W następnej kolejności, po Bielanach, Bemowie i Żoliborzu przetargi będą ogłaszane na ulice na Białołęce, Pradze-Północ i Targówku.

Utworzenie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, który został powołany przez Radę Warszawy, pozwoliło osiągnąć to o co od dawna walczyliśmy – spójne i szerokie podejście do zarządzania zielenią w stolicy – mówi Aleksandra Gajewska, radna i wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy. – Niedawno przeznaczyliśmy fundusze na nasadzenia tysiąca drzew w każdej dzielnicy. Ten przetarg to jednak początek większej zmiany. Będziemy zdeterminowani do tego, aby wśród zadań miasta zieleń stanowiła jeden z najważniejszych priorytetów. Dlatego też cieszymy się z takiego systemowego podejścia. Projekt nasadzeń tysiaca drzew w każdej dzielnicy został przez Zarząd Zieleni twórczo podjęty i rozwinięty – uzupełnia.

Dla pełnej koordynacji procesu zazieleniania stołecznych arterii powołany zostanie komitet sterujący, w którego w skład wejdą przedstawiciele Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, Zarządu Dróg Miejskich, biur Urzędu m.st. Warszawy oraz dzielnic.

Milion drzew dla Warszawy – Włącz się w zazielenianie stolicy

Każdy z mieszkańców stolicy może mieć swój udział w zazielenianiu miasta. „Milion drzew dla Warszawy” to nie slogan, a rzeczywiste działania podejmowane w stolicy. Każdy może mieć w nich udział.

W kształtowanie terenów zieleni najłatwiej włączyć się korzystają z aplikacji „Milion drzew”. Uruchomiono ją 22 marca i za jej pośrednictwem wskazano już miejsca dla nasadzenia niemal  5000 drzew. Aplikację można pobrać za pośrednictwem Google Play (na systemy Android), a także z App Store (iOS). Aby wskazać miejsce nowego nasadzenia należy wybrać się w miejscy, gdzie chcemy by pojawiło się drzewo. W aplikacji wybieramy opcję „zgłoś”, a następnie złożyć wniosek podając nasze dane kontaktowe i… gotowe!

Nasadzenia będą wykonywane zgodnie z przyjętym „Standardami kształtowania zieleni w Warszawie”, stanowiącymi załącznik do przyjętego „Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 roku”. Przy ulicach, w parkach czy na skwerach, wiosną i jesienią, pojawią się drzewa mające od 6 do 10 lat, o obwodzie 16-18 cm, wysokości sięgającej nawet 7 metrów.

„Milion drzew” to również program fundraisingowy (odwrócony budżet partycypacyjny), w którym mieszkańcy i przedsiębiorcy mogą zaangażować się w sadzenie drzew. Chętni bezpośrednio ustalają z Zarządem Zieleni miejsca oraz finansują zakup konkretnych roślin. Projekt ten zakłada również partycypację mieszkańców w działaniach podejmowanych przez społecznych parterów. W ramach działań prowadzone będą m.in. ogrody społecznościowe, wspólne akcje sadzenia drzew czy konkursy na najlepsze inicjatywy z tym związane. Nie zapomniano również o opiece nad drzewami „weteranami” –  mieszkańcy, czy przedsiębiorcy mogą pod opiekę wziąć konkretne drzewa. Dzięki temu możliwe będzie sfinansowanie ponadstandardowych działań poprawiających kondycję zasłużonych dla społeczności lokalnych drzew. Więcej informacji na temat tych działań w materiale „Warszawa zaprasza do zielonej współpracy”.

Pokaż inne artykuły