Na pierwszym pododcinku budowy trwają ostatnie prace | Nowymi bulwarami przejdziemy jeszcze przed wakacjami