Nowymi bulwarami przejdziemy jeszcze przed wakacjami

Share

 

Prace na budowie drugiego odcinka nadwiślańskich bulwarów postępują zgodnie z harmonogramem. Kolejne etapy robót powinny się tam zakończyć wraz z końcem kwietnia oraz ostatnim dniem czerwca. Oznacza to, że warszawiacy powinni wejść na ten fragment nadrzecznej promenady jeszcze przed wakacjami. 

Tak się szczęśliwie złożyło, że w Roku Rzeki Wisły będziemy mieli kolejny odcinek bulwarów. Bardzo się cieszę, że budowa przebiega sprawnie, a wykonawca dotrzymuje zakontraktowanych terminów. Liczę na to, że w lato będziemy mogli udostępnić ten etap warszawiakom. Razem z dotychczas wybudowanym fragmentem, będzie to prawie dwa kilometry nadrzecznej promenady – powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem wykonawca, firma Skanska S.A., do końca kwietnia powinien zakończyć prace na pierwszym pododcinku budowy – od mostu Świętokrzyskiego do ul. Karowej. Drugi fragment od ul. Karowej do mostu Śląsko-Dąbrowskiego ma zostać ukończony do 30 czerwca.

– Wykonawca deklaruje zakończenie prac budowlanych w zakładanych terminach. Dzięki temu po odbiorach technicznych, które mogą potrwać kilka tygodni, i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, jeszcze przed wakacjami będziemy mogli korzystać z tej części bulwaru – zapowiedział Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Zakończenie prac nie jest jednoznaczne z udostępnieniem bulwarów mieszkańcom. Oprócz odbiorów, które prowadzone będą przez inwestora, czyli m.st. Warszawę, pozwolenie na użytkowanie muszą wydać odpowiednie organy i instytucje państwowe, m.in. nadzór budowlany.

Skanska S.A. zwycięzca postępowania na „Roboty budowlano-montażowe dla zadania inwestycyjnego: Zagospodarowanie lewobrzeżnego bulwaru Wisły – etap 1 – odcinek 1.2.” na realizację tego projektu miał 11 i pół miesiąca. Firma zaoferowała za swoje usługi cenę 65 802 013,13 zł i 60 miesięcy gwarancji.

Kolejny odcinek bulwarów

Otwarcie drugiego odcinka, pierwszego etapu bulwarów, nie oznacza końca prac na lewym brzegu Wisły. Trwa również konkurs, który wyłoni projektanta nadwiślańskich bulwarów na odcinku od mostu Świętokrzyskiego do Cypla Czerniakowskiego.

Do udziału w konkursie, na projekt bulwarów, zostało zakwalifikowanych 76 uczestników – powiedział Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy. – Tak duża liczba zgłoszeń może być dobrym prognostykiem na przyszłość. Liczymy, że projektanci wykażą się innowacyjnością, a zarazem funkcjonalnością rozwiązań – dodał.

Architekci mają czas do 15 maja 2017 r. na składanie opracowań studialnych. Po dokonaniu wyboru najlepszy prac, co nastąpi do 31 maja 2017 r., ich autorzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu konkursu i składania prac konkursowych.

Duży nacisk w postępowaniu, oprócz projektu samego nabrzeża, został położony na zagospodarowanie skweru Tadeusza Kahla. Zgodnie z postanowieniami regulaminu projektanci mają za zadanie przedstawienie swojej koncepcji obiektu/obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na tym terenie.

Co dzieje się na budowanym bulwarze?

Drugi odcinek pierwszego etapu lewobrzeżnych bulwarów od mostu Świętokrzyskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego mierzy blisko 1,2 kilometra. Na pierwszym pododcinku budowy prowadzone są już prace wykończeniowe. Uzupełniane są m.in. ostatnie brakujące fragmenty kamiennej posadzki. Na ukończeniu są plac „Uniwersytecki” ze sceną, a w „Parku Żywej Rzeki” dokonywane są ostatnie poprawki. Z uwagi na wysoki stan wody niewidoczny jest natomiast poziom plaży, który znajdować się będzie w pobliżu Centrum Nauki Kopernik na wysokości ulicy Lipowej. Na całej długości tego odcinka – od mostu Świętokrzyskiego do ul. Karowej – położony już został asfalt pod przyszłą drogę rowerową.

Trwają ostatnie prace związane z wykończeniem i montażem instalacji wewnątrz nadwiślańskich pawilonów. Ich konstrukcja została posadowiona na specjalnych pływakach i przymocowana do masywnych pylonów. Dzięki temu są one odporne na okresowe zalewanie w czasie bardzo wysokich stanów wód.

Niemal gotowy jest również wodny plac zabaw. Na bulwarze pojawiły się figury ryb, a między nimi zainstalowana została fontanna. Obecnie trwają jej ostatnie testy, w tym ustawianie bogatej iluminacji.

Na ukończeniu jest także konstrukcja przejścia podziemnego na wysokości ul. Bednarskiej. Najmniej zaawansowane prace toczą się w pobliżu mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Ustawione zostały już pawilony, jednakże wciąż formowany jest teren bulwarów, a koryto rzeki pogłębiane tak by mogły tu cumować statki.

 

Pokaż inne artykuły