111 klauzula_inf_stan_pom_i_obsl | 111 klauzula_inf_stan_pom_i_obsl