Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
0

ZZW

Share
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy jest jednostką budżetową m.st. Warszawy powołaną Uchwałą nr XXXIII/816/2016 Rady Miasta z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Zieleni m.st. Warszawy”

Zarządem Zieleni m.st. Warszawy kieruje Dyrektor powoływany przez Prezydenta m.st. Warszawy. Realizuje działania określone w statucie w imieniu m.st. Warszawy, w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy – Marek Piwowarski

Zastępca Dyrektora – Pion Zapewnienia Jakości Terenów Zieleni – Krzysztof Górnicki

Zastępca Dyrektora – Pion Inwestycji i Rozwoju – Maciej Wicik

Główny Księgowy – Izabela Kulesza

ZZW działa na podstawie:

1) przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
2) przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
2) Uchwały Nr XXXIII/816/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy  z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Zieleni m.st. Warszawy”,
3) statutu,
4) innych przepisów prawa.

Dane kontaktowe ZZW
    Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy Marek Piwowarski Zastępca Dyrektora - Pion Zapewnienia Jakości Terenów Zieleni Krzysztof Górnicki Zastępca Dyrektora -...
Zadania Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
ZZW zgodnie z brzmieniem statutu wykonuje zadania względem: 1) parków, zieleńców, skwerów, bulwarów oraz innych nieruchomości przeznaczonych na tereny zieleni, którymi gospodaru...
Struktura
I. W Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy wyróżnia się następujące piony organizacyjne: a) Pion Dyrektora Zarządu Zieleni m.st. Warszawy – Obszar Wsparcia Organizacyjnego (OWO) b) Pi...

Pod opieką Zarządu Zieleni m.st. Warszawy znajduje się ok 1300 ha zieleni przyulicznej przy ulicach krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych, a także warszawskie parki: Ujazdowski, Skaryszewski, Praski, Ogród Saski, Pole Mokotowskie, Fosa i Stoki Cytadeli, Ogród Krasińskich, Park Mirowski, Agrykola, Marszałka Rydza-Śmigłego, Romualda Traugutta, Kazimierzowski, Karola Beyera, Park przy ul. Ludnej oraz skwery.

Newsletter
Share