zmiana siwz_20.03.2018_pismo | Zmiana zagospodarowania i udostępnienie osobom z niepełnosprawnościami obszaru plaży Poniatówka w Warszawie