Załącznik nr 6 do SIWZ – formularz oferty 15.05.2018 | Zmiana zagospodarowania i udostępnienie osobom z niepełnosprawnościami obszaru plaży Poniatówka w Warszawie