ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20-04-2018 | Zmiana zagospodarowania i udostępnienie osobom z niepełnosprawnościami obszaru plaży Poniatówka w Warszawie