Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14.05.2018 | Zmiana zagospodarowania i udostępnienie osobom z niepełnosprawnościami obszaru plaży Poniatówka w Warszawie