Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 07.05.2018 | Zmiana zagospodarowania i udostępnienie osobom z niepełnosprawnościami obszaru plaży Poniatówka w Warszawie