Załącznik nr 2A do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zmiana 16.12.2019 | Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w oparciu o koncepcję architektoniczną wybraną w konkursie urbanistyczno-architektonicznym „Zielony plac” teren u zbiegu ulic Łomżyńskiej i Jadowskiej w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy