Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz usług | Dostawa, serwisowanie, sprzątanie i zabranie kabin sanitarnych we wskazanych lokalizacjach.