Załącznik nr 6 do SIWZ – tabela ofertowa | Dostawa, serwisowanie, sprzątanie i zabranie kabin sanitarnych we wskazanych lokalizacjach.