Załącznik nr 6 do SIWZ – tabela ofertowa 18.05.2018 | Dostawa, serwisowanie, sprzątanie i zabranie kabin sanitarnych we wskazanych lokalizacjach.