Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy | Dostawa, serwisowanie, sprzątanie i zabranie kabin sanitarnych we wskazanych lokalizacjach.