Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz oferty | Dostawa, serwisowanie, sprzątanie i zabranie kabin sanitarnych we wskazanych lokalizacjach.