Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia | Dostawa, serwisowanie, sprzątanie i zabranie kabin sanitarnych we wskazanych lokalizacjach.