Załącznik nr 7 do SIWZ – projekt umowy | Zamówienia powyżej 130.000 PLN