Załącznik nr 6 do SWZ – informacja o grupie kapitałowej | Zamówienia powyżej 130.000 PLN