Załącznik nr 5A-C do SIWZ- kosztorysy | Zamówienia powyżej 130.000 PLN