Załącznik nr 4 do SIWZ- formularz oferty | Zamówienia powyżej 130.000 PLN