Załącznik nr 2 do SWZ – kosztorys ofertowy | Zamówienia powyżej 130.000 PLN